Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου

καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου
Η αποκατάσταση των ελλειμμάτων που προκύπτουν από την εκτομή όγκων της κεφαλής και του τραχήλου είναι ιδιαίτερα απαιτητική εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των ιστών που πρέπει να αντικατασταθούν στη περιοχή.

Πολύ συχνά περιλαμβάνει την ελεύθερη μεταμόσχευση ιστών (free flap surgery), το οποίο σημαίνει ότι ένα κομμάτι ιστού (δέρμα, μυς, οστό μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) αποσπάται από ένα σημείο του σώματος μαζί με τα αγγεία που το τρέφουν, και επανακολλάται στη περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου με μικροχειρουργική τεχνική. Τα αγγεία δηλαδή αυτού του τμήματος ιστού ενώνονται με αγγεία της περιοχής χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο ώστε να αποκατασταθεί η αιματική ροή του ιστού.

Ο μεταμοσχευμένος ιστός λοιπόν επιβιώνει στην νέα του περιοχή εξαιτίας της αιμάτωσης που λαμβάνει από τα αγγεία αυτής, μετά από χειρουργική αναστόμωση (ένωση) με τα δικά του αγγεία.

Η ελεύθερη μεταμόσχευση ιστών μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε εξειδικευμένους ιστούς για την αποκατάσταση σύνθετων ελλειμμάτων των ιδιαίτερων περιοχών της κεφαλής και του τραχήλου, τα οποία προκύπτουν από την χειρουργική αφαίρεση όγκων.

Είναι μια χρονοβόρα, ιδιαίτερα απαιτητική τεχνικά επέμβαση η οποία πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο για κάποιες ημέρες.

Ο κ. Σαμαράς εκτελεί την χειρουργική αποκατάσταση σύνθετων ελλειμμάτων με την ομάδα του, η οποία περιλαμβάνει συναδέλφους πλαστικούς και γναθο-προσωπικούς χειρουργούς. Επιπλέον, στην όλη θεραπεία μπορεί να συμμετέχουν ιατροί από άλλες ειδικότητες όπως είναι οι ακτινοθεραπευτές και οι παθολόγοι ογκολόγοι.

Frequently asked questions

Ποιος είναι ο στόχος της ογκολογίας κεφαλής και τραχήλου;

Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου μπορεί να αφορά κρίσιμες δομές που σχετίζονται με την ομιλία, την κατάποση αλλά και την εμφάνιση του προσώπου. Η χειρουργική αφαίρεση μέρους ή του συνόλου μίας κρίσιμης δομής του προσώπου συχνά περιλαμβάνει τη γλώσσα, την άνω ή την κάτω γνάθο (σαγόνι), τη μύτη, το λάρυγγα (φωνητικές χορδές), τους σιελογόνους αδένες και το δέρμα της κεφαλής και του τραχήλου, επηρεάζοντας τις λειτουργίες της ομιλίας, της κατάποσης και αφήνοντας μία εμφανή παραμόρφωση.

Ο κύριος στόχος της αντιμετώπισης του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου είναι να αφαιρέσει κάθε ιστό ο οποίος νοσεί (συχνά μαζί με ομάδα λεμφαδένων από το λαιμό). Ο στόχος της αποκατάστασης μετά την ογκολογική εξαίρεση, είναι να επιστρέψει την εμφάνιση και τη λειτουργία στην αρχική της μορφή, στο μέτρο του δυνατού. Αυτό πραγματοποιείται με διάφορες τεχνικές οι οποίες είτε περιλαμβάνουν τη μεταφορά ιστών από γειτονικές περιοχές (local / regional flap), είτε την ελεύθερη μεταφορά ιστών (free flap) από οποιοδήποτε σημείο του σώματος.

Μικροχειρουργική αποκατάσταση (microvascular reconstruction):

Η μικροχειρουργική αποκατάσταση περιλαμβάνει την ελεύθερη μεταμόσχευση ιστών (free flap surgery), το οποίο σημαίνει ότι ένα κομμάτι ιστού (δέρμα, μυς, οστό μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) αποσπάται από ένα σημείο του σώματος μαζί με τα αγγεία που το τρέφουν, και επανακολλάται στη περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου με μικροχειρουργική τεχνική. Τα αγγεία δηλαδή αυτού του τμήματος ιστού ενώνονται με αγγεία της περιοχής χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο ώστε να αποκατασταθεί η αιματική ροή του ιστού.

Τύποι μικροχειρουργικής αποκατάστασης:

Ελεύθερη μεταφορά μυός: ένας μυς αποσπάται από το πόδι, τη πλάτη ή την κοιλιακή χώρα και χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ελλείμματος του κρανίου ή του δέρματος της κεφαλής. Οι μύες μπορούν να αποσπασθούν μαζί με το νεύρο τους και να χρησιμοποιηθούν για να αποκαταστήσουν την κίνηση του προσώπου όταν ένας όγκος έχει προκαλέσει παράλυση του προσώπου.

Ελεύθερη μεταφορά δέρματος: το δέρμα μαζί τους υποκείμενους ιστούς (περιτονία και λίπος) αποσπάται από τον πήχη ή την έξω επιφάνεια του μηρού για να αποκαταστήσει ελλείμματα της γλώσσας, του εδάφους του στόματος, της παρειάς, του χείλους ή του φάρυγγα μετά από χειρουργική αφαίρεση όγκων αυτών των περιοχών.

Ελεύθερη μεταφορά οστού: οστό το οποίο αποσπάται από το πόδι (περόνη), ή τον ώμο (ωμοπλάτη) χρησιμοποιείται για να αποκαταστήσει ελλείμματα της άνω ή της κάτω γνάθου (σαγόνι). Αυτό αποκαθιστά την εμφάνιση του προσώπου αλλά παράλληλα επιτρέπει την ασφαλή κατάποση εμποδίζοντας την επικοινωνία του σάλιου και του φαγητού με τις περιοχές της μύτης ή του τραχήλου.

Εάν το τμήμα της γνάθου που έχει αφαιρεθεί περιλαμβάνει και τα δόντια, η πιο state-of-the-art τεχνική περιλαμβάνει την αποκατάσταση αυτών με οδοντικά εμφυτεύματα, τα οποία τοποθετούνται στο τμήμα οστού που έχουμε μεταμοσχεύσει. Οι γναθο-προσωπικοί χειρουργοί και οι προσθετολόγοι είναι μέρος της ομάδας με την οποία συνεργάζεται ο κ. Σαμαράς για μία λειτουργική αποκατάσταση.