Χρόνια τραύματα

αποκατάσταση χρόνιων τραυμάτων
Μία χρόνια πληγή η οποία δεν επουλώνεται μπορεί να είναι συνέπεια διαφόρων παραγόντων.

Το κλειδί στην αντιμετώπιση της είναι να ανακαλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε τους αιτιολογικούς παράγοντες που υποβόσκουν και εμποδίζουν την ομαλή επούλωση, όπως μπορεί να είναι μία ιατρική νόσος όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή κάποια αγγειοπάθεια.

Εφόσον οι αιτιολογικοί παράγοντες ενός χρόνιου έλκους/ πληγής έχουν αποκλεισθεί ή θεραπευτεί, τότε μόνο αντιμετωπίζουμε το τραύμα με τις βασικές αρχές της αποκατάστασης στη πλαστική χειρουργική.

Η αντιμετώπιση αρχικά περιλαμβάνει είτε ειδικά επιθέματα ή χειρουργικό καθαρισμό προκειμένου να απαλλαγεί η πληγή από ρύπους και νεκρωμένους ιστούς και ακολούθως έπεται η αποκατάσταση.

Η αποκατάσταση εφόσον η πληγή είναι καθαρή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως απευθείας σύγκλιση, δερματικά μοσχεύματα, τοπικούς ή ακόμη και περιοχικούς κρημνούς (local/ regional flaps). Στη τελευταία περίπτωση οι τοπικοί ιστοί επαναδιευθετούνται ώστε να καλύψουν το έλλειμμα, διατηρώντας μια νησίδα δέρματος από όπου λαμβάνουν την αιμάτωση τους.