Εκτινασσόμενος δάχτυλος

Εκτινασσόμενος δάχτυλος
Ο εκτινασσόμενος δάχτυλος (trigger finger) είναι μία πάθηση η οποία παρουσιάζεται με δυσκαμψία, παγίδευση και πιθανόν κλείδωμα του δαχτύλου σε θέση κάμψης (κλεισμένο προς τη παλάμη).

Η φυσιολογική κάμψη και έκταση των δαχτύλων προϋποθέτει την ομαλή κίνηση του (καμπτήρα) τένοντα (η “χορδή” που κινεί τα δάχτυλα) εντός του ελύτρου του. Το έλυτρο είναι ένα “κανάλι” σαν σωλήνας, το οποίο κρατάει τον τένοντα κοντά στα οστά των δαχτύλων. Η επένδυση του ελύτρου είναι ομαλή: οποιαδήποτε διαταραχή αυτής της επιφάνειας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ομαλής ολίσθησης του καμπτήρα τένοντα.

Ο εκτινασσόμενος δάχτυλος πιθανολογείται ότι προκαλείται από φλεγμονή και οίδημα των μαλακών μορίων που περιστοιχίζουν τους τένοντες, σε συνδυασμό με τοπική φθορά του τενόντιου ελύτρου. Στη πάθηση αυτή, ο τένοντας “πιάνεται” στην άκρη του ελύτρου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πόνο, δυσκαμψία και κλείδωμα.

Frequently asked questions

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση συνήθως γίνεται στο ιατρείο. Οι ασθενείς παραπονιούνται για πολύ εντοπισμένο άλγος, στη βάση του δαχτύλου που πάσχει.

Οι περισσότεροι ασθενείς θα ανταποκριθούν στην τοπική έγχυση κορτιζόνης, εντός του ελύτρου του τένοντα, η οποία γίνεται στο ιατρείο. Εάν αυτή η συντηρητική αντιμετώπιση αποτύχει και η πάθηση εμφανιστεί ξανά, τότε το χειρουργείο είναι αποτελεσματικό.

Πως πραγματοποιείται η επέμβαση;

Το χειρουργείο γίνεται υπό τοπική αναισθησία και δεν απαιτεί νοσηλεία. Μέσω μίας μικρής οπής στη βάση του δαχτύλου, διανοίγεται η αρχή του τενόντιου ελύτρου (εκεί δηλαδή που κλειδώνει ο τένοντας) το οποίο επιτρέπει την απελευθέρωση του.

Οι ασθενείς δεν μπορούν να οδηγήσουν αμέσως μετά την επέμβαση, αλλά συνήθως επιστρέφουν πλήρως στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε μία εβδομάδα. Υπάρχει ένα μικρό ρίσκο δυσκαμψίας, οιδήματος, ευαισθησίας στην ουλή και υποτροπής.

Πριν προχωρήσετε στην επέμβαση συζητήστε όλες τις προσδοκίες σας με τον χειρουργό σας.

Πως προετοιμάζομαι για το χειρουργείο;

Θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τον χειρουργό σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγίες σίτισης, διακοπής του καπνίσματος, λήψης ή διακοπής λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων και σκευασμάτων.

Αν καπνίζετε, σε γενικές γραμμές συστήνεται η διακοπή ιδανικά για 6 εβδομάδες προ της επέμβασης έως και 2 εβδομάδες μετά.