Διατομή τένοντα - Κακώσεις άκρας χειρός

Κακώσείς άκρας χειρός
Η χειρουργική αποκατάσταση μπορεί να αφορά είτε τένοντες που έχουν τραυματιστεί πρόσφατα (συνήθως κατά τις πρώτες 3 ημέρες από το τραυματισμό) είτε τένοντες οι οποίοι παρουσιάζονται για καθυστερημένη αποκατάσταση σε ασθενείς με ρήξη ενός επισκευασμένου τένοντα ή μετά από παρατεταμένη καθυστέρηση μετά το τραυματισμό.

Οι καμπτήρες τένοντες ενώνουν τους μύες του αντιβραχίου (πήχης) με τα οστά των δαχτύλων και τον αντίχειρα. Μπορούν να τραυματιστούν είτε μετά από ένα τραυματισμό με αιχμηρό όργανο στον πήχη ή το χέρι (όπως ένα μαχαίρι ή ένα γυαλί), είτε ως αποτέλεσμα σύλληψης ενός δαχτύλου σε ένα μηχάνημα (όπως το ηλεκτρικό πριόνι). Επιπλέον, οι τένοντες μπορούν να αποσπασθούν από το σημείο που καταφύονται (ενώνονται) στα οστά, ως απόρροια απότομης έλξης σε ένα δάχτυλο.

Λιγότερα συχνά, οι ασθενείς παρουσιάζονται με αδυναμία κάμψης της τελικής (ονυχοφόρου) φάλαγγας ως αποτέλεσμα απόσπασης του εν τω βάθει καμπτήρα τένοντα (FDP) από το οστό της τελικής φάλλαγγας του δαχτύλου. Αυτό συνήθως αφορά τον παράμεσο δάχτυλο και οι ασθενείς περιγράφουν το τραυματισμό ως απότοκο υπερέκτασης της τελικής φάλαγγας του δαχτύλου ενώ επιχειρούσαν ένα ισχυρό κράτημα (Rugger-jersey finger).

Η φυσιολογική κάμψη και έκταση των δαχτύλων προϋποθέτει την ομαλή κίνηση του (καμπτήρα) τένοντα εντός του ελύτρου του. Το έλυτρο είναι ένα “κανάλι” σαν σωλήνας, το οποίο κρατάει τον τένοντα κοντά στα οστά των δαχτύλων και αποτρέπει την απόσπαση των τενόντων μακριά από τα οστά (δίκην τόξου - bow stringing) κατά τη διάρκεια της κάμψης των δαχτύλων.

Frequently asked questions

Ποιες είναι οι ενδείξεις διατομής τένοντα;

Η υποψία της διατομής του τένοντα τίθεται όταν ο ασθενής δεν δύναται να κλείσει ένα δάχτυλο, ή όταν το κόψιμο στο χέρι είναι βίαιο ή με αιχμηρό όργανο ή βαθύ. Τα κοψίματα από γυαλί είναι συχνά πολύ βαθιά.

Σωστός χρόνος εκτέλεσης της επέμβασης (timing);

Η χειρουργική αποκατάσταση της διατομής του τένοντα πρέπει να εκτελεστεί λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό και πρέπει να γίνει από έμπειρο χειρουργό άκρας χείρας με τακτική εμπειρία από τραύματα χειρός.

Ο κ. Σαμαράς υπήρξε senior trauma fellow στο νοσοκομείο Addenbrooke’s του Cambridge UK, και είχε καθημερινή τριβή με κακώσεις άκρας χείρας και αναλάμβανε τη χειρουργική τους αποκατάσταση.  

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 60 λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εάν περισσότερα από ένα δάχτυλα, ή εάν άλλες δομές του χεριού όπως νεύρα ή αρτηρίες χρήζουν επιδιόρθωσης.

Το χειρουργείο εν συντομία

Οι διατομές των τενόντων μπορούν να επισκευασθούν, συνήθως χωρίς να χρειάζεται νοσηλεία. Τα δύο άκρα του τένοντα που έχει κοπεί αναγνωρίζονται, έρχονται σε επαφή και επισκευάζονται με ισχυρά ράμματα.

Σε κάποιες περιπτώσεις που ο τένοντας έχει υποστεί εκτεταμένη ζημιά, μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να έρθουν τα δύο άκρα του σε επαφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κ. Σαμαράς θα χρησιμοποιήσει ένα τενόντιο μόσχευμα από κάποιο άλλο σημείο του σώματος σας (συνήθως από τον πήχη ή το πόδι) για να αντικαταστήσει τον τραυματισμένο τένοντα.

Επίσης, σε παραμελημένες περιπτώσεις όπου ο τραυματισμός υπάρχει για περισσότερες από δύο εβδομάδες, μπορεί να χρειαστεί να προβεί σε αποκατάσταση του τένοντα με ειδικό μόσχευμα σιλικόνης και τενόντιο μόσχευμα σε δύο χρόνους (δύο ξεχωριστές επεμβάσεις δηλαδή).

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η επισκευή του τένοντα πρέπει να είναι επιμελής ώστε να είναι αφενός αρκετά ισχυρή, αφετέρου να μην διαταράσσει την ομαλή εξωτερική επιφάνεια του. Εάν το σημείο της επισκευής του τένοντα είναι ανώμαλο ή ο τένοντας ζαρώσει, θα έχει τη τάση να σκαλώνει στην εσωτερική επιφάνεια του ελύτρου του. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκαμψία των δαχτύλων και τελικά να οδηγήσει σε νέα ρήξη του τένοντα.

Τι θα συμβεί την ημέρα του χειρουργείου;

Την ημέρα του χειρουργείου μία νοσηλεύτρια θα σας κάνει εισαγωγή στην κλινική, τα στοιχεία σας θα επιβεβαιωθούν και θα αλλάξετε τα ρούχα σας σε χειρουργική ρόμπα.

Ο κ. Σαμαράς θα σας δει πριν το χειρουργείο για να συζητήσετε εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες, να υπογράψετε τη φόρμα συγκατάθεσης ασθενούς και να “ζωγραφίσει” πάνω σας τις χειρουργικές τομές.

Όταν νιώθετε άνετα, η ομάδα της κλινικής θα σας επιτρέψει να πάρετε εξιτήριο, την ίδια ημέρα. Φαρμακευτική αγωγή και μετεγχειρητικές οδηγίες θα σας δοθούν αναλυτικά.

Ποια είναι η περίοδος αποθεραπείας;

Οι ασθενείς πηγαίνουν σπίτι τους την ίδια ημέρα μετά το χειρουργείο φορώντας ένα νάρθηκα στη ραχιαία (οπίσθια) επιφάνεια του χεριού για περίπου 6 εβδομάδες. Στη συνέχεια θα πρέπει να ξεκινήσουν φυσικοθεραπείες του χεριού για 6-10 εβδομάδες για να επανέλθει η πλήρης κίνηση και να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης συμφύσεων.

Η επιστροφή σε ήπιες δραστηριότητες υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες ενώ η πλήρης επιστροφή στην καθημερινότητα, συμπεριλαμβανομένων των σπορ, στις 12 εβδομάδες.

Η τελική εμφάνιση της εξωτερικής ουλής θα είναι στους 18 μήνες.

Πως προετοιμάζομαι για το χειρουργείο;

Θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τον χειρουργό σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγίες σίτισης, διακοπής του καπνίσματος, λήψης ή διακοπής λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων και σκευασμάτων.

Πιθανές επιπλοκές από την χειρουργική αποκατάσταση του τένοντα;

Η επισκευή του τένοντα μπορεί να “σπάσει” ξανά οπότε και θα χρειαστεί να επαναλάβουμε το χειρουργείο. Το τραύμα μπορεί να μολυνθεί, ενώ το χέρι μπορεί να εμφανίσει οίδημα και δυσκαμψία.

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών ακολουθώντας πιστά τις προ και μετεγχειρητικές οδηγίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέχιση της φυσικής δραστηριότητας και την εφαρμογή προστασίας με νάρθηκα.